Focus op mensen

Het team

De twee STAATER Investment founders, Hessel Jan Smink en Marcel Arends zijn seniore professionals, elk met meer dan 20 jaar ervaring in het creëren van bedrijfswaarde, het realiseren van herstructureringen en in het oplossen van complexe operationele en financiële vraagstukken.

Hessel Jan en Marcel participeren als investeerders in de onderneming en staan direct naast jou als ondernemer. STAATER is niet Hét Team, maar samen met jou en jouw onderneming zijn we Hét Team. Met STAATER staan we voor waarde-creatie en daarnaast helpen wij jou om een eindpunt te zien als nieuw beginpunt.

Dat kan een EXIT zijn en ook een turnaround, ben je wel innovatief genoeg, een herstructurering of een MBO/MBI. Waardecreatie is voor STAATER iets anders dan monetaire rijkdom vergaren, maar op termijn zal dat uitgangspunt leiden tot rijkdom in de breedste zin.

Human Capital

Een belangrijke waarde pijler in elk bedrijf is de mens, het Human Capital. De impact waarmee mensen werken is het grootst als zij op een goede manier in hun kracht kunnen worden gezet. De energie die het werk dan kost is het laagst, omdat de mens de goede dingen doet.

Niets is zo ongrijpbaar als de kracht van het team, maar als we de flow realiseren ervaren we allemaal dat het klopt. Dat gevoel van kracht, lef en moed is intrinsiek en dat draagt bij aan de waarde van het bedrijf en de totale economie.

Elke onderneming heeft bij tijd en wijle ondersteuning nodig. Dat kan komen door onder andere een crisis, het willen groeien of een te snelle groei

Op dat moment zijn nieuwe kaders nodig met focus op Innovatie, Human Capital en Cash. Dat zijn vaak lastige trajecten, omdat er gesprekken moeten worden gevoerd die niet zo vaak gevoerd worden. Succes wordt bereikbaar met alle neuzen de goede kant op.

Impact

STAATER Investment is in staat om optimale waarde-creatie en financiële ondersteuning te bieden met gevoel voor timing en impact.

Goede beslissingen kan je uitstellen, maar uitstellen is nooit een goede beslissing

De robuuste dialoog als waardecreator

Een blog met STAATER Investment founder Marcel Arends over investeren en waarde creëren. Regelmatig zal ik mijn ervaringen of mijn kijk op dingen delen ter inspiratie. Dit keer focus ik op de robuuste dialoog. Relaties Als ondernemer ben je nooit alleen. Er zijn altijd mensen /...

lees verder >>

Naar alle artikelen

Benieuwd naar wat wij samen kunnen bereiken?

Wij bieden financiële handreikingen tot groei en waarde-creatie. 

Waarbij jij een nog sterkere leider wordt op jouw schip!

Neem contact met ons op