Kansmanagement: “Aandacht schenken aan positieve dingen vergroot de kans op waardecreatie.”

Terug naar blog overzicht

Kansmanagement: “Aandacht schenken aan positieve dingen vergroot de kans op waardecreatie.”

 04 mrt 2023

Een blog met STAATER Investment founder Marcel Arends over investeren en waarde creëren. Regelmatig deel ik mijn ervaringen of mijn kijk op dingen ter inspiratie. Dit keer focus ik op kans-management. Kansen zien en pakken.

Wetenschap en filosofie

Meer dan tweeduizend jaar geleden dachten wijze mensen al heel veel zeker te weten. Dat waren filosofen – vrienden van de wijsheid. René Descartes “Ik denk dus ik ben” (fr. 1596 – 1650 rationalistisch filosoof en wiskundige) zei vroeger dat je niet alles moet geloven wat je ziet, dingen zijn soms anders dan je gedacht had. Daarom moet je overal aan twijfelen en alles onderzoeken.’ Socrates “Het enige dat ik zeker weet is dat ik niets zeker weet” (470 v.Chr.- 399 v.Chr. Grieks filosoof). Zijn stelling wordt gezien als een mijlpaal in de wetenschap en geldt nog altijd. 

Ondernemer

Wetenschappers zeggen dat iets ‘zeker’ is als je erop kunt rekenen dat het gebeurt of als je weet dat het zo is. Wetenschappers schrijven dingen op en die dingen worden vervolgens onderzocht om het zeker te weten. 

Ondernemers maken juist gebruik van onzekerheden om daar perspectief uit te halen, maar wat is zeker in het leven van een ondernemer. Als ondernemer heb ik ervaren dat het belangrijk is om zeker te weten hoe je als persoon in algemene zin omgaat met onzekerheden. Zelfinzicht en zelfvertrouwen zijn dan belangrijke elementen, net zoals zelfdiscipline en zelfstandigheid. Elementen in jouw persoonlijkheid die je moet beheersen om van het avontuur als ondernemer te genieten. 

Onzekerheden, waar je geen of beperkt invloed op hebt worden meestal gezien als risico’s. Is dat zo of wordt dat bepaald door de manier waarop je ermee omgaat? In ieder geval is er een correlatie tussen het rendement van een investering en de hoogte van het risico in dat een ondernemer bereid is te nemen, anders verwoord: de kans dat een ondernemer situationeel succesvol is. 

Perspectief

Ga je als filosoof te werk en redeneer je vanuit het perspectief, dat je niets zeker weet en omarm je jouw positie daarin? Of ga je als een wetenschapper te werk en schrijf je alle risico’s op om die vervolgens te managen? Stel dat een risico zich voordoet, die je niet had gezien of hebt opgeschreven en nu blijkt dat risico een voorbode te zijn van een crisis. Wat doe je dan? 

In de afgelopen 20 jaar zijn er drie grote macro-economische crises waar we mee te maken hebben gehad. De internet-zeepbel in 2001, de kredietcrisis / eurocrisis van 2007 tot 2014 en nu de corona crisis. Weet je nog hoe je als ondernemer bent omgegaan met de mogelijkheden die een crisis biedt? 

Als ondernemer heb ik ervaren dat het helpt als je onzekerheden ziet als een kans en daar vanuit zelfinzicht en zelfvertrouwen naar handelt. STAATER is in staat om samen met jou de kansen te zien en te pakken om rendement en waarde op lange termijn te creëren.  

De essentie is om je tijd, energie en aandacht te richten op de dingen waarvan je wilt dat ze groeien. Als je aandacht geeft aan de positieve dingen worden die groter. Dat is kans-management.


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Terug naar blog overzicht