Kracht - Lef - Moed

Propositie

Financiering van nieuwe initiatieven is maar één aspect van de uitdaging waarmee veel ondernemingen geconfronteerd worden. Ze hebben een helder en goed gefundeerd duurzaam inzicht nodig in hun meest veelbelovende marktperspectieven, en ze moeten duidelijke keuzes maken over bijvoorbeeld de groeirichting.

Wij staan deze ondernemingen bij met seniore kennis en kapitaal, en we zijn graag op strategisch niveau bij hen betrokken. Onze betrokkenheid is vooral praktisch en uitvoerbaar, zodat we de verantwoordelijkheid voor strategische belangrijke beslissingen kunnen delen.

Aanpak

Vanaf het eerste begin bepalen we samen met het management welke strategische en operationele richting de onderneming het beste kan kiezen. Samen formuleren we mijlpalen.

Het is onze drive dat dit onmiddellijk tot de grootst mogelijke duurzame waardecreatie leidt, zelfs al in het eerste jaar. Zijn de beslissingen éénmaal genomen, dan helpen we het management ze uit te voeren. Zo weten we zeker dat we direct feedback krijgen en dat er indien nodig tijdig aanpassingen kunnen worden doorgevoerd.

Zakboek voor managers

Zakboek voor succesvolle managers & coaches

Praktisch en onmisbaar voor iedere 'leider' Auteurs Hessel Jan Smink & Jan Workamp

Dit Zakboek behandelt thema’s die je verder op weg helpen om een nog betere en krachtiger leider te worden. Het leert je kijken naar je eigen gedrag en geeft aan hoe je dit op authentieke wijze kunt verbeteren. De inhoud van dit Zakboek is het resultaat van jarenlange research en expertise als executive business mentor.

Quote Marcel Boekhoorn, ondernemer en investeerder- 'Baanbrekend boek! Eyeopener voor iedere manager'. To the point en helemaal van deze tijd' 

Benieuwd naar wat wij samen kunnen bereiken?

Wij bieden financiële handreikingen tot groei en waarde-creatie. 

Waarbij jij een nog sterkere leider wordt op jouw schip!

Neem contact met ons op