De robuuste dialoog als waardecreator

Terug naar blog overzicht

De robuuste dialoog als waardecreator

 18 okt 2023

Een blog met STAATER Investment founder Marcel Arends over investeren en waarde creëren. Regelmatig zal ik mijn ervaringen of mijn kijk op dingen delen ter inspiratie. Dit keer focus ik op de robuuste dialoog.

Relaties

Als ondernemer ben je nooit alleen. Er zijn altijd mensen / bedrijven om je heen die jouw visie en kijk op zaken, aanpak en service steunen en daarom bereid zijn om iets met je te delen. Je persoonlijke en zakelijke partners delen hun (on)voorwaardelijke steun, medewerkers delen hun vermogen om arbeid te leveren, banken leveren hun vermogen om krediet te verstrekken en leveranciers leveren hun producten en diensten binnen de afspraken die je met ze maakt. Voor niets gaat de zon op, dus je zal iedereen moeten compenseren. Meestal leidt dat tot een monetaire deal, waarbij je iedere periode achteraf ‘afrekent’ en daarna weer een nieuwe periode in gaat. 

Wat ik heb ervaren is dat de relatie met die ander elke nieuwe periode ook gedeeltelijk opnieuw begint. Zolang je je aan de afspraken houdt binnen de monetaire deal zal iedereen vriendschappelijk met je om gaan en ervaar je ook- ogenschijnlijk- veel vrienden om je heen. Dat wordt anders als je moeite krijgt om je aan de monetaire deal te houden. Juist als je op dat moment een- ogenschijnlijke- vriend om je heen nodig hebt om je door een moeilijke periode te helpen neemt de kans toe dat er afstand ontstaat. Op dat moment blijkt dat de relatie die je hebt onderhouden met die ander alleen nog maar de monetaire deal is. Ik betaal je toch, dus wat is het probleem?

Vriendschap

Een betaling is een vergoeding voor een dienst die al geleverd is, maar een betaling is geen rode loper voor de dienst die nog geleverd moet worden. Bovendien is een betaling ook niet hetzelfde als het bezegelen van een vriendschap, die twee dingen staan los van elkaar. In de fase dat het goed gaat met de onderneming en je als ondernemer geen problemen hebt met het nakomen van de monetaire deal, dan moet je investeren in lange termijn waarde van de relaties om je heen. Een bloemetje voor je levenspartner, aandacht voor de talenten van jouw zakenpartner, een uitje voor de werknemers, een bedankje aan de klanten die jou op tijd hebben betaald, maar ook een bedankje aan de leveranciers die je iets later hebt betaald dan afgesproken. 

Betrokkenheid

Velen weten dat je een ondernemer bent en dat je risico’s neemt omdat je kansen ziet. De mate waarop risico’s als niet wenselijk worden ervaren bepaalt de risicobereidheid, de mate waarop je omgaat met een gebeurtenis wordt ingegeven door de risico tolerantie. Het is belangrijk om een goed stelsel van signalering van niet wenselijke gebeurtenissen op te bouwen en daarover het gesprek aan te gaan met de mensen / bedrijven om je heen die jouw (welke klanten laat je je businessplan zien??) visie en kijk op zaken steunen en daarom bereid zijn om iets met je te delen. 

Verbindend communiceren

Wat ze daarvoor terug verwachten is niet alleen een monetaire deal maar ook betrokkenheid, feedback op zaken en een constructieve dialoog. Zij willen graag dat je hen met hun belangen ziet en dat je die serieus neemt. Dit kan je organiseren door de robuuste dialoog te organiseren over de strategie, de financiën, de operatie en de mate van compliance. Dat is een gesprek waarin je jouw story deelt, elkaar met respect vragen stelt en waarin transparant antwoorden worden gegeven.  

Succes met het in gebruik nemen van de robuuste dialoog als waardecreator. Wij gaan als STAATER investment hierover graag met je in gesprek. 


Delen van dit artikel kan middels de knoppen hier onder:

Terug naar blog overzicht